Vänligen kontakta oss för våra tjänster!

Vi återfinns vid gamla Zakrisdalsverken i Karlstad,
ett område med lång historik av tillverkning och produktion.
Adress: Zakrisdalsvägen 26, 65342 Karlstad. 

Michael Larsson
Email: Michael.Larsson@cmabs.se


Alexander Klevenfeldt
Email: Alexander@cmabs.se